En uddannelse skræddersyet til det digitale arbejdsmarked

13. sep 2018

Frederikke Lyshøj Hansen er online marketing manager i møbelvirksomheden Karup Design, hvor hun dagligt gør brug af sin uddannelse som professionsbachelor i digital konceptudvikling hos Erhvervsakademi MidtVest. For Frederikke var det en helt unik uddannelse i forhold til at støtte studerende i deres individuelle karrierevalg.

Kvinde arbejder med online marketing
Frederikke Lyshøj Hansen er online marketing manager for møbelvirksomheden Karup Design, der med stor succes designer og sælger multifunktionelle futoner, sovesofaer og opbevaringsmøbler til onlinesalg i hele verden.

Fra designteknolog til digital konceptudvikler

Frederikkes indre skabertrang var den udslagsgivende faktor, da hun som færdiguddannet designteknolog valgte at læse den 1,5-årige professionsbachelor i digital konceptudvikling ved Erhvervsakademi MidtVest.

– Jeg faldt for overbygningen i digital konceptudvikling, fordi jeg altid har ønsket at arbejde kreativt med forretningskoncepter og ideudvikling. Dertil vidste jeg, at virksomhederne i dag har et stigende fokus på, hvordan de markedsfører sig online, siger hun.

"Undervisningen var mere personlig, end jeg havde været vant til. Det var et kæmpe plus, at underviserne tog tid at holde samtale med os enkeltvis, så vi på den måde også blev formet i  forhold til vores individuelle karrierevalg."

- Frederikke Lyshøj Hansen

Fokus på praktisk læring

Professionsbacheloren i digital konceptudvikling hos Erhvervsakademi MidtVest har rustet Frederikke med viden og færdigheder, der gør hende i stand til at udvikle digitale koncepter og løsninger, der skaber værdi for virksomheder og deres kunder.

– Vi blev oplært i koncept- og forretningsudvikling, brugerundersøgelser, teknologiforståelse, projektledelse, videnskabsteori og meget mere. Vi sad dog ikke bare og fik hældt teori i ørene. Typisk blev vi præsenteret for cases, hvor vi skulle bruge vores viden til at udvikle konkrete digitale løsninger for danske og internationale virksomheder.

Ligesom der på Erhvervsakademi MidtVest er en tæt kobling mellem teori og praktisk læring, ligger skolen også vægt på et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

– Vi havde gæsteundervisere, der kom fra topstillinger i erhvervslivet og besøgte skolen for at dele deres viden med os studerende. Det var en stor inspirationskilde, som har klædt mig på i forhold til, hvad jeg kunne forvente, når jeg trådte ud på arbejdsmarkedet, siger Frederikke.

"Undervisningen var mere personlig, end jeg havde været vant til. Det var et kæmpe plus, at underviserne tog tid at holde samtale med os enkeltvis, så vi på den måde også blev formet i  forhold til vores individuelle karrierevalg."

Personlig undervisning

Det er ikke kun designteknologer som Frederikke, der vælger at læse en professionsbachelor i digital konceptudvikling. På Frederikkes hold var der også multimediedesignere, e-designere, datamatikere og markedsføringsøkonomer blandt klassekammeraterne. 

– Det gav en god dynamik i klasselokalet, at vi kunne bidrage med forskellige kompetencer. Det gav også et solidt netværk, som jeg efter uddannelsen har haft gavn af på faglige områder, som jeg ikke selv er ekspert i. Jeg har for eksempel fået dygtige venner, som jeg kan spørge til råds om kodning eller andre tekniske ting, som slet ikke er mit ekspertområde, siger hun.

På trods af de forskellige uddannelsesbaggrunde, oplevede Frederikke, at skolens undervisere var dygtige til at skræddersy uddannelsen efter den enkelte studerendes behov.   

"Opholdet hos pej gruppen var kulminationen på et uddannelsesforløb, hvor jeg fik mulighed for at koble teori med praksis. De fik samtidig gavn af den digitale viden og de værktøjer, som uddannelsen i digital konceptudvikling havde givet mig."

- Frederikke Lyshøj Hansen

Fra praktik til job

På professionsbacheloren er der indlagt en praktik, hvor de studerende kommer ud og prøver deres færdigheder af i en virksomhed. Frederikke tilbragte sin praktik i trend-virksomheden pej gruppen,  hvor hun også skrev sin afsluttende bacheloropgave. 

– Opholdet hos pej gruppen var kulminationen på et uddannelsesforløb, hvor jeg fik mulighed for at koble teori med praksis. De fik samtidig gavn af den digitale viden og de værktøjer, som uddannelsen i digital konceptudvikling havde givet mig.

Ifølge Frederikke er det en fordel, at praktikperioden er indlagt sent i uddannelsesforløbet, så den fungerer som brobygger til arbejdsmarkedet. 

– Jeg blev fastansat som marketingsansvarlig hos pej gruppen lige efter jeg havde færdiggjort min uddannelse i 2017. Det var en stor lettelse, at jeg kunne gå direkte fra uddannelse til job, siger hun.

Bidrager med digital viden

I 2018 skiftede Frederikke stilling til online marketing manager hos Karup Design, der sælger  sovesofaer og fotunmøbler i japansk inspireret stil. Her har hun for alvor fået mulighed for at bidrage med sine digitale kompetencer fra uddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest.

– Det gælder lige fra samarbejdet med vores kunder til min viden om digital værdiskabelse og forretningsudvikling. For eksempel er vi i øjeblikket i gang med at udvikle en ny hjemmeside, hvor jeg foretager brugerinterviews. Jeg ved nemlig fra min uddannelse, at brugerindragelse giver det bedste slutprodukt, siger Frederikke. 

 

Digital konceptudvikling

På den 1,5-årige professionsbachelor i digital konceptudvikling arbejder man kreativt, strategisk og praktisk med konceptudvikling inden for de nyeste teknologier. Uddannelsen kan føre til jobs med udvikling af e-shops, digitale services og online marketingkoncepter.

Læs mere