Kurser indenfor teknik, produktion og byggeri

Uddan dig imens du arbejder

Hos os kan du opkvalificere dig indenfor teknik, produktion og byggeri. Se her på siden, hvilke kurser og fag vi har med start i foråret 2019 (medmindre andet er nævnt). Vil du i stedet læse mere om hele uddannelser indenfor området? Så klik her

Automation og drift

Sted: Skiftende steder

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk

Tilmeld

Sted: Skiftende steder

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk

Tilmeld

Du lærer om styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, el-teknisk systemdesign efter gældende regler inkl. sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. Du bliver også i stand til at indgå i tværfaglige arbejdsprocesser inden for styrings- og reguleringsområdet.

Kurset indeholder:

Udvikling af operatørinterface
Programmering af operatørinterface
Styringstekniske begreber, teorier og metoder
Følere og sensorer
Konfigurere former for industriel kommunikation
Udvikling, dimensionering, programmering og konfiguration af styringe

Sted: Skiftende steder

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du lærer at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser inden for styrings- og reguleringsområdet ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer. Derudover bliver du i stand til i en struktureret sammenhæng at kunne tilegne dig ny viden i relation til styrings- og regulerings-området.

Sted: Skiftende steder

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du bliver i stand til at udføre systematisk vedligehold på automatiske anlæg og planlægge løsninger i henhold til gældende standarder. Derudover kan du håndtere og ajourføre vedligeholdelsesmanualer, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation efter gældende regler og normer.

Sted: Skiftende steder

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du bliver bekendt med teknikker til kvalitetssikring af maskinanlæg. Derudover risikovurdering af maskinanlæg, valg af komponenter ud fra sikkerheds kategori, dimensionering af elektriske komponenter samt opbygning af elektriske kredsløb. Endeligt er tegning og teknisk dokumentation af både mekaniske og elektriske dele også en del af indholdet på modulet.

Sted: Skiftende steder

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Sted: Skiftende steder

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld


Innovation, Produkt og Produktion

God ledelse er en forudsætning for gode præstationer og loyale medarbejdere. En undersøgelse foretaget af Børsen viser, at 94 % af ledere i den private sektor mener, at de ikke har de nødvendige kompetencer til at løfte deres kommunikationsopgave.

Men hvordan bliver man dygtig til at kommunikere og udøve god ledelse?

Det får du svar på i kurset Ledelse i praksis, hvor vi igennem selvindsigt, udsigt og en lang række test og værktøjer bliver klogere på, hvordan ledelse udføres i virkeligheden (og ikke kun i teorien!).

Se video med underviser

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på kurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10 ECTS-point

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk
 

Tilmeld 
Download kursusfolder

 

Du bliver kvalificeret til at lede og styre mindre og mellemstore projekter med mange forskellige interessenter.

Her får du ikke alene den teoretiske ballast med teori og metoder inden for projektledelse og projektstyring. Du får også praktiske redskaber til at sammensætte og udvikle projektgrupper, til at vurdere ledelsesmæssige problemer fra hverdagen og vælge de bedste løsninger.

Du får forståelse for værdien af netværk og lærer at etablere og udnytte dem.

Se video med underviser

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på kurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10-ECTS point

Troels Ravn Klausen
Underviser

T: 29 69 37 57
E: trk@eamv.dk​

 

Tilmeld

Du bliver kvalificeret til professionelt at kunne forstå teori og praksis bag anvendelsen af Six Sigma metoder og værktøjer i kvalitetsoptimeringsprojekter.

Med værktøjer fra Six Sigma-metoden sikrer man en høj og stabil kvalitet ved at minimere variation. I faget "Kvalitetsoptimering med Six Sigma" får du et solidt kendskab til optimeringsmetoder, som er med til at spare virksomheden for vigtige ressourcer: tid og penge.

Du lærer at drage nytte af Lean og Six Sigma som værktøjer og bliver rustet til at tilrettelægge forløb, hvor du anvender de forskellige trin i DMAIC-processen som værktøjer til at definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere.

Sted: Herning

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du lærer at lede afgrænsede innovationsprojekter, at indgå i større tværfaglige innovationsprojekter og at kunne arbejde struktureret og praksisorienteret.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du får styr på principperne for at vælge mellem forskellige investeringsforslag. Du lærer desuden metoderne til at holde skarpt fokus på økonomisk optimering og forstår anvendelsen af forskellige økonomiske rapporteringsformer.

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du bliver fortrolig med teorier om ledelse og organisationsstrukturer og lærer at anvende dem i praksis, så du får de helt rigtige ledelseskompetencer. Du får styr på metoder til personlig udvikling og udviklingen i samspillet i grupper, og du lærer at opstille løsningsmuligheder for virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling.

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du får et solidt kendskab til optimeringsmetoder og -værktøjer, der udfordrer og inspirerer dig til at foreslå, beskrive og gennemføre forbedringer, der kan trimme virksomheder til fremtiden.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du kommer i dybden med alle de faktorer, der er bestemmende for reel vækst og innovation i virksomheden. Du får styr på, hvordan du bruger markedsføring til at understøtte salget, og du får redskaber til at trænge ind på et eksportmarked. Du bliver desuden klædt på til strategisk at afsøge nye vækstmuligheder for virksomheden.

Sted: Herning/Holstebro

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Læs mere om uddannelse i innovation, produkt og produktion

Sted: Aftales med vejleder

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld


International Transport og Logistik

Du bliver i stand til at komme med forslag til højere effektivitet i værdikæden fra forsyning, produktion til distribution. Du vil eksempelvis lære at anvende forskellige værktøjer til at sammensætte et optimalt lager ud fra en prognose. Du lærer også at tage højde for prognoseusikkerheden i forhold til leverandørens leveringstid, dvs. ’lead time’, virksomhedens egen ’lead time’ og det serviceniveau, der ønskes.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Lær at analysere virksomhedens forsyningskæde og udvikle forbedrede løsninger på kort og langt sigt. Du bliver i stand til at definere nøgletal for virksomhedens supply chain management på alle tre niveauer: strategisk, taktisk og operationelt. Du får desuden viden om kvalitetsledelse, kvalitetsstyring og kvalitetsfilosofier, og du bliver klædt på til at introducere supply chain management trinvist med respekt for forandringsprocesserne i organisationen.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Få styr på paragrafferne i national og international transport, så du kan foretage en juridisk risikoanalyse og vurdere, hvilke aftaler og forsikringer din virksomhed har brug for. Du lærer at anvende CMR-loven, Søloven, og NSAB 2000 og får dermed overblik over transportansvar og transportørens mulighed for at begrænse eller afsige sig ansvaret ved forskellige transportformer.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Du opnår ekspertise inden for transport og lagerdrift, så du bliver i stand til at foretage relevante valg ud fra omkostninger, tid, service, sikkerhed, kvalitet, ansvar og regler. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Få viden om teori og praksis inden for operationelt indkøb, så du kan forholde dig analytisk til arbejdet og håndtere indkøb, fra behovet er erkendt, til varen er leveret.

Du får blik for, hvordan indkøb påvirker resten af organisationen. Ligesom du får en klar forståelse af, hvilken økonomisk betydning indkøbsfunktionen har for virksomheden. Indhentning af tilbud, principper for vurdering af leverandører og praktisk anvendt it indgår også i faget, så du efterfølgende opnår en faglig specialisering inden for indkøb.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Kontakt

<!--@ParagraphImageText-->

Anni Kibsgaard Frandsen

Studiesekretær for efteruddannelse og kurser

T: 29 69 37 04
E: akf@eamv.dk

<!--@ParagraphImageText-->

Brian Dyrmose

Udviklingskonsulent for El- & VVS-installation, teknik, produktion og byggeri

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk