Kurser i salg, markedsføring og kommunikation

Uddan dig imens du arbejder

Hos os kan du uddanne dig indenfor salg, markedsføring og kommunikation og blive opdateret på de nyeste tendenser. 

Se herunder kurser med start i foråret 2019 (medmindre andet er nævnt). Vil du i stedet læse en hel uddannelse indenfor området? Så læs mere her


Kommunikation

Kommunikation foregår alle steder, faktisk er det svært at undgå at kommunikere. Selv hvis du står helt stille og holder din mund, kommunikerer du... Og når vi nu konstant kommunikerer verbalt, nonverbalt, skriftligt, visuelt og digitalt, ja, hvorfor kan det så nogle gange være så svært og gå så galt?

Med kurset stiller vi skarpt på netop det spørgsmål.

Med udgangspunkt i praksisnære eksempler fra dit og dine medstuderendes arbejdsliv skal vi arbejde med, hvordan du bliver skarpere på din personlige kommunikation samt styrker dine evner til at kommunikere et klart budskab både verbalt og skriftligt.


Sted: Herning

10 ECTS-point

Karina Villumsen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 40 25 59
E: kvi@eamv.dk

Tilmeld

Download kursusfolder

Kurset fokuserer på at udarbejde digital content til at understøtte en virksomheds kommunikationsstrategi. Der lægges vægt på den praktiske udarbejdelse af content, og du får erfaring med en række lettilgængelige værktøjer til udarbejdelse af forskellige typer content.

Kurset er især for dig, som ikke har en grafisk uddannelsesbaggrund, men som gerne vil udarbejde content bestående af tekst, grafik, billeder og video til anvendelse på sociale medier, blogs, nyhedsbreve og andre relevante digitale platforme.

Vi tager udgangspunkt i gratis værktøjer, hvor det er muligt. Kurset kræver ingen tekniske forudsætninger. Kurset er ikke for dig som ønsker et teoretisk fundament for udarbejdelse af en content marketingstrategi. Vi lægger vægt på den praktiske udarbejdelse af digital content.

Sted: Herning

Oprettelsesgaranti.

Karina Villumsen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 40 25 59
E: kvi@eamv.dk

Tilmeld 

Download kursusfolder

Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for. Du kan kun tage afgangsprojektet, hvis du har taget en række fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling. 

Læs mere om akademiuddannelsen i kommunikationog formidling

I afgangsprojektet skal du demonstrere din evne til at samle elementerne, fra alle de fagmoduler du har gennemført, i en samlet rapport, hvor du analyserer metodisk en praksisnær problemstilling inden for uddannelsen.

Forløbet er en vekselvirkning mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på at skrive en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i kommunikation og formidling.

Sted: Herning

Der er oprettelsesgaranti

10-ECTS point

Karina Villumsen 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 40 25 59
E: kvi@eamv.dk


Tilmeld

 


Salg og markedsføring

God ledelse er en forudsætning for gode præstationer og loyale medarbejdere. En undersøgelse foretaget af Børsen viser, at 94 % af ledere i den private sektor mener, at de ikke har de nødvendige kompetencer til at løfte deres kommunikationsopgave.

Men hvordan bliver man dygtig til at kommunikere og udøve god ledelse?

Det får du svar på i kurset Ledelse i praksis, hvor vi igennem selvindsigt, udsigt og en lang række test og værktøjer bliver klogere på, hvordan ledelse udføres i virkeligheden (og ikke kun i teorien!).

Sted: Herning

10 ECTS-point

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk
 

Tilmeld 
Download kursusfolder

 

Opnå kompetencer inden for marketingstrategi og forretningsudvikling, som bygger på en helhedsforståelse af grundlæggende strategi- og marketingbegreber, -modeller og-værktøjer, således at du i praksis kan bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 

Du får en grundlæggende forståelse af salgspsykologi og kompetencerne til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved at opnå bedre salgsresultater.

Faget giver dig desuden en introduktion til de grundlæggende teknikker i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 

Du opnår kompetencer, der bygger på en grundlæggende forståelse for begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring, så du bliver i stand til at forestå og tage del i analyse, planlægning og praktisk anvendelse af digital markedsføring.

Dette inkluderer også analyse og vurdering af markedspotentialet, udvikling af digitale markedsføringsstrategier, planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter samt måling og optimering af den digitale markedsføring.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 

Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for. Du kan kun tage afgangsprojektet, hvis du har taget en række fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. 

Læs mere om akademiuddannelsen i salg og markedsføring

I afgangsprojektet skal du demonstrere din evne til at samle elementerne, fra alle de fagmoduler du har gennemført, i en samlet rapport, hvor du analyserer metodisk en praksisnær problemstilling inden for uddannelsen.

Forløbet er en vekselvirkning mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på at skrive en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i salg og markedsføring.

Sted: Herning

Der er oprettelsesgaranti

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 


Oplevelsesøkonomi

Du bliver kvalificeret til strategisk at kunne arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling og vurdere relevante ledelsesstrategiske værktøjer i forbindelse med planlægningen af en organisationsændring i oplevelsesøkonomien.

Du får desuden operationelle værktøjer og teorier, der gør dig i stand til at opbygge relationer til såvel kunden som til medarbejderen, så der kan skabes og opbygges unikke bånd og partnerskaber.

Læs mere om hele akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at kunne analysere og forstå karakteristika ved eventmanagement samt de forhold, der er væsentlige for ledelse af et event. Du får redskaberne til at forstå og analysere planlægnings-, opbygnings-, gennemførelses- og evalueringsfasen vedrørende events uanset størrelsen af eventet.

Læs mere om hele akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for. Du kan kun tage afgangsprojektet, hvis du har taget en række fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. 

Læs mere om hele akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

I afgangsprojektet skal du demonstrere din evne til at samle elementerne, fra alle de fagmoduler du har gennemført, i en samlet rapport, hvor du analyserer metodisk en praksisnær problemstilling inden for uddannelsen.

Forløbet er en vekselvirkning mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på at skrive en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Kontakt

Marianne Ernst Meedom

Studiesekretær og kontaktperson på efteruddannelse og kurser

T: 29 69 37 13
E: mem@eamv.dk

Marianne Houmann Jensen

Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk​ ​
 

Karina Villumsen

Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 40 25 59
E: kvi@eamv.dk