Kurser i ledelse

Aktuelle kurser

Gå direkte til TILMELDING

God ledelse er en forudsætning for gode præstationer og loyale medarbejdere. En undersøgelse foretaget af Børsen viser, at 94 % af ledere i den private sektor mener, at de ikke har de nødvendige kompetencer til at løfte deres kommunikationsopgave.

Men hvordan bliver man dygtig til at kommunikere og udøve god ledelse?

Det får du svar på i kurset Ledelse i praksis, hvor vi igennem selvindsigt, udsigt og en lang række test og værktøjer bliver klogere på, hvordan ledelse udføres i virkeligheden (og ikke kun i teorien!).

Se video med underviser

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på kurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10 ECTS-point

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk
 

Tilmeld 
Download kursusfolder

 

Selvledelse handler dybest set om at ville noget med sig selv og tage ansvar for planlægningen og gennemførelsen af eget arbejde. På kurset selvledelse lærer du at forstå, hvad selvledelse er, og hvordan du kan lede dig selv med høj performance, effektivitet og arbejdsglæde til følge.

Kurset egner sig særligt til dig, der f.eks. arbejder som sekretær, koordinator, tillidsrepræsentant, TR, FTR, funktionsleder, teamleder eller supporter.

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på kurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10 ECTS-point

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk
 

Tilmeld
Download kursusfolder

Der kan være mange bolde at holde styr på, når et projekt skal gennemføres succesfuldt. Og uden de rette redskaber kan man hurtigt tabe én eller flere bolde på gulvet. God projektledelse kræver overblik over blandt andet interessenter, økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav og mål – og ikke mindst, at du føler dig tilpas i din rolle.

Du bliver rustet til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn – fra første færd. Du lærer at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring. Du kan anvende de lærte teorier og metoder og kan selvstændigt arbejde videre med at udvikle din ledelsespraksis.

Se video med underviser

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på projektledelseskurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10 ECTS-point

Troels Ravn Klausen
Underviser

T: 29 69 37 57
E: trk@eamv.dk​


Tilmeld

Download kursusfolder

Vil du gerne skabe det bedste arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere?

På kurset coaching og konflikthåndtering får du værktøjerne til at forstå og håndtere konflikter, og du bliver skarp på konfliktforebyggelse og konflikthåndtering - og dermed skabe en hverdag med trivsel og performance for dig selv og dine medarbejdere.

På kurset lærer du at arbejde med metoder og dialogværktøjer til konflikthåndtering og teorier og metoder, der hjælper til at forstå, hvordan konflikter opstår på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på kurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

Download kursusfolder

En organisation er en kompleks størrelse – og det kræver et grundigt kendskab til organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur og arbejdspsykologi at skabe forandringer og organisationsudvikling, der varer ved.

Du lærer at forstå organisationen og bliver bedre til at forstå, hvordan du motiverer dine medarbejdere. Du forbedrer dine kompetencer inden for ledelsesmæssige, organisatoriske og motivationspsykologiske områder.

Sted: Herning

10-ECTS point

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk
 

Tilmeld

 

En organisation er en kompleks størrelse – og det kræver et grundigt kendskab til organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur og arbejdspsykologi at skabe forandringer og organisationsudvikling, der varer ved.

Du lærer at forstå organisationen og bliver bedre til at forstå, hvordan du motiverer dine medarbejdere. Du forbedrer dine kompetencer inden for ledelsesmæssige, organisatoriske og motivationspsykologiske områder.

Sted: Herning

10-ECTS point

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Du bliver kvalificeret til professionelt at kunne forstå teori og praksis bag anvendelsen af Six Sigma metoder og værktøjer i kvalitetsoptimeringsprojekter.

Med værktøjer fra Six Sigma-metoden sikrer man en høj og stabil kvalitet ved at minimere variation. I faget "Kvalitetsoptimering med Six Sigma" får du et solidt kendskab til optimeringsmetoder, som er med til at spare virksomheden for vigtige ressourcer: tid og penge.

Du lærer at drage nytte af Lean og Six Sigma som værktøjer og bliver rustet til at tilrettelægge forløb, hvor du anvender de forskellige trin i DMAIC-processen som værktøjer til at definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere.

Sted: Herning

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Kommunikation foregår alle steder, faktisk er det svært at undgå at kommunikere. Selv hvis du står helt stille og holder din mund, kommunikerer du... Og når vi nu konstant kommunikerer verbalt, nonverbalt, skriftligt, visuelt og digitalt, ja, hvorfor kan det så nogle gange være så svært og gå så galt?

Med kurset stiller vi skarpt på netop det spørgsmål. Med udgangspunkt i praksisnære eksempler fra dit og dine medstuderendes arbejdsliv skal vi arbejde med, hvordan du bliver skarpere på din personlige kommunikation samt styrker dine evner til at kommunikere et klart budskab både verbalt og skriftligt.

Er du faglært eller ufaglært i beskæftigelse? Så kan du komme gratis med på kurset via midler fra omstillingsfonden. Søg her 

Sted: Herning

10 ECTS-point

Karina Villumsen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 40 25 59
E: kvi@eamv.dk

Tilmeld

Download kursusfolder

Bliv klogere på, hvordan du skaber trivsel og fjerner eller reducerer stress på din arbejdsplads.

Du får kompetencer til at forebygge og håndtere stress i egen virksomhed. Du får en forståelse af stressfremkaldende faktorer i organisationen, værktøjer til at forebygge tidlige tegn på stress samt håndtere allerede opstået stress hos medarbejdere. Alle parametre til at skabe øget trivsel på din arbjedsplads.

Sted: Herning

5-ECTS

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk

Tilmeld 
Download kursusfolder

Du bliver i stand til, gennem en indføring i individuel og kollektiv arbejdsret, at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere. 

Sted: Herning

10-ECTS

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk

Tilmeld


 

Du udvikler dine kompetence inden for udvikling og ledelse af teams. Derudover lærer du at opbygge en teambaseret kultur med tværgående tænkning, helhedsforståelse og med feedback som centrale elementer.

Sted: Herning

5-ECTS

Peter Jørgensen
Chefkonsulent & underviser

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk

Tilmeld

 

Du får forudsætningerne for at samarbejde med andre om at udvikle virksomhedens økonomi. Du bliver i stand til bl.a. at bidrage med en forståelse af totalbudgettets sammenhænge, og du lærer at udarbejde resultat-, balance- og likviditetsbudgetter. Desuden får du indblik i investering og finansiering.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

Du bliver rustet til at gå ind i virksomhedens økonomiske maskinrum. Her får du omsat den teoretiske viden fra faget 'Erhvervsøkonomi' til praksis, og du bliver udstyret med en række redskaber til at holde virksomheden på rette spor. Du lærer desuden at udarbejde periodeopdelte resultat-, balance- og likviditetsbudgetter, at beskrive forudsætningerne for et budget og forklare dets usikkerheder. Du lærer også at udarbejde forslag til investering og finansiering.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld
 

Du får en grundlæggende forståelse af salgspsykologi og kompetencerne til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved at opnå bedre salgsresultater.

Faget giver dig desuden en introduktion til de grundlæggende teknikker i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Kontakt

<!--@ParagraphImageText-->

Marianne Ernst Meedom

Studiesekretær for efteruddannelse og kurser

T: 29 69 37 13
E: mem@eamv.dk

<!--@ParagraphImageText-->

Peter Jørgensen

Udviklingskonsulent for ledelse

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk