Opkvalificér indenfor finans og økonomi

Uddan dig imens du arbejder

Hos os kan du uddanne dig indenfor finans og økonomi.  

Indenfor finans har vi fokus på brancherne bank og realkredit, revision og ejendomsmægler (læs mere om ejendomsmægler-kurser her).

Se kurser med start i foråret 2019 (medmindre andet er nævnt) her på siden.  

Finans

Du lærer om centrale økonomiske sammenhænge, herunder økonomiske modeller i en markedsøkonomi. Du får desuden færdigheder til at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi.

Du bliver i stand til at kunne anvende økonomiske forhold for at underbygge kvalificeret finansiel rådgivning.

Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

Du får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden. Du får viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og forståelse for juridisk praksis.

Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Du bliver i stand til at kunne yde en professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder samt private kunder med komplicerede rådgivningsbehov samt opstille fagligt kvalificerede løsninger.

Fagområde: Bank og realkredit

Sted: Herning

10-ECTS Point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

 

Tilmeld


Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 


Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 


Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Du bliver i stand til at lave en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Sted: Herning

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for.

Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Læs mere om uddannelsen til finansiel rådgivning

Sted: Herning el. Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 

Økonomi- og ressourcestyring

Du får forudsætningerne for at samarbejde med andre om at udvikle virksomhedens økonomi. Du bliver i stand til bl.a. at bidrage med en forståelse af totalbudgettets sammenhænge, og du lærer at udarbejde resultat-, balance- og likviditetsbudgetter. Desuden får du indblik i investering og finansiering.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

Du bliver rustet til at gå ind i virksomhedens økonomiske maskinrum. Her får du omsat den teoretiske viden fra faget 'Erhvervsøkonomi' til praksis, og du bliver udstyret med en række redskaber til at holde virksomheden på rette spor. Du lærer desuden at udarbejde periodeopdelte resultat-, balance- og likviditetsbudgetter, at beskrive forudsætningerne for et budget og forklare dets usikkerheder. Du lærer også at udarbejde forslag til investering og finansiering.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld
 

Du får en teoretisk og praktisk viden om anvendelse af statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du bliver desuden i stand til selvstændigt og ud fra statistisk teori og metode at kunne indsamle, analysere og vurdere en given erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling.

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for. Afgangsprojektet forudsætter, at du har taget forudgående forløb. 

Læs mere om uddannelse i økonomi- og ressourcestyring

I afgangsprojektet skal du demonstrere din evne til at samle elementerne, fra alle de fagmoduler du har gennemført, i en samlet rapport, hvor du analyserer metodisk en praksisnær problemstilling inden for uddannelsen.

Forløbet er en vekselvirkning mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på at skrive en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring

Sted: Herning/Holstebro

10-ECTS point

Marianne Houmann 
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Kontakt

<!--@ParagraphImageText-->

Marianne Houmann Jensen

Udviklingskonsulent for ejendomsmægler, finans, økonomi, salg og markedsføring

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk​ ​
 

<!--@ParagraphImageText-->

Marianne Ernst Meedom

Studiesekretær for efteruddannelse og kurser

T: 29 69 37 13
E: mem@eamv.dk