Få autorisationen i orden

Uddan dig imens du arbejder

Hos os kan du opkvalificere dig til at blive el- eller VVS-installatør. Se her på siden, hvilke kurser og fag vi har med start i foråret 2019 (medmindre andet er nævnt). Vil du gerne læse mere om hele uddannelsen til enten el- eller VVS-installatør? Så læs mere her

El-installation

Få styr på at tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer med faget 'bygningsinstallation'. Du får værktøjer til planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer.

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Få overblikket til at håndtere processen med alt fra planlægning til servicering af el-forsyningsanlæg.

Sted: Herning

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld

Bliv i stand til at vurdere og gennemføre problemløsninger inden for bygningsautomatik med hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold, og stift bekendtskab med konkrete anlægsformer som IBI og BMS. Lær desuden at vælge de mest tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik. 

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk
 

Tilmeld


VVS-installation

Du lærer at anvende metoder til at beregne og dokumentere boligers varmetab og energibehov samt at etablere og varetage drift og vedligeholdelse af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik. Du bliver desuden i stand til at vurdere forskellige varmeinstallationer til boliger og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk

Tilmeld

Du lærer at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov. Modulet giver dig redskaberne til at udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav.

Du lærer desuden at kvalitetssikre og udarbejde en vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk

Tilmeld

Du lærer at anvende de metoder, der bruges til at beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov. Modulet giver dig kompetencerne til at projektere og dimensionere større varmecentraler og varmeanlæg samt etablere og varetage driften og vedligeholdelsen af samme. Du bliver desuden i stand til at vurdere forskellige varmeinstallationer til bygninger og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

Sted: Herning

5-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk

Tilmeld

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Sted: Herning

10-ECTS point

Brian Dyrmose 
Udviklingskonsulent & underviser

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk

Tilmeld


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Kontakt

Anni Kibsgaard Frandsen

Studiesekretær for efteruddannelse og kurser

T: 29 69 37 04
E: akf@eamv.dk

Brian Dyrmose

Udviklingskonsulent for El- & VVS-installation, teknik, produktion og byggeri

T: 29 69 37 60
E: bd@eamv.dk