Vil du være ejendomsmægler?

Uddan dig imens du arbejder

Hos os kan du uddanne dig til ejendomsmægler. Se ejendomsmægler-kurser for foråret 2019 herunder. Bemærk at du skal gennemføre alle 5 forløb, før du kan kalde dig ejendomsmægler.

Har du allerede en akademi- eller kandidatuddannelsen, behøver du ikke tage kurserne samfundsøkonomi og erhvervsjura i den finansielle sektor

Du får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden. Du får viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og forståelse for juridisk praksis.

Sted: Herning

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Du lærer om centrale økonomiske sammenhænge, herunder økonomiske modeller i en markedsøkonomi. Du får desuden færdigheder til at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi.

Du bliver i stand til at kunne anvende økonomiske forhold for at underbygge kvalificeret finansiel rådgivning.

Sted: Herning

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

Du får teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Du lærer at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger. Desuden får du en forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører. 

Undervisningen foregår i Herning.

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Du får teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger, og du lærer at håndtere de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger.

Kurset gør dig desuden i stand til at kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser samt at kunne rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte.

Sted: Herning

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld

 

Du bliver i stand til at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis. Du lærer desuden at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter - herunder at kunne afgøre hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig bistand. Endelig får du indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.

Sted: Herning

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk
 

Tilmeld

 

Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for.
Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, som uddannelsen officielt hedder, når du er færdiguddannet til ejendomsmægler. 

Sted: Herning el. Holstebro

Der er oprettelsesgaranti

10-ECTS point

Marianne Houmann Jensen
Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk

Tilmeld


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Kontakt

Marianne Houmann Jensen

Udviklingskonsulent & underviser

M: 29 69 37 21
E: mho@eamv.dk​ ​
 

Marianne Ernst Meedom

Studiesekretær og kontaktperson på efteruddannelse og kurser

T: 29 69 37 13
E: mem@eamv.dk