Proces og Fødevareteknolog Erhvervsakademi MidtVest Holstebro

Procesteknolog med speciale som fødevareteknolog eller fiskeriteknolog

Er du interesseret i fiskeri, fødevarer, teknik og kvalitet? Kan du tænke innovativt? Har du lyst til at arbejde selvstændigt og tage ansvar?

Efterspørgslen efter nye og spændende fødevarer er kraftigt stigende. Samtidig vokser moderne forbrugeres krav til fødevaresikkerhed, holdbarhed og næringsværdi.  Derfor oplever fiskeri- og fødevarebranchen behov for højt kvalificerede medarbejdere. Du kan som fiskeriteknolog eller fødevareteknolog blive fremtidens nøgleperson i disse virksomheder.

Fiskeriteknolog specialet gennemføres i samarbejde med EUC Nordvest, og halvdelen af undervisningen på 2. semester foregår på Fiskeriskolen i Thyborøn.

Læs mere om uddannelsen her


Fakta

Navn:
 

Procesteknolog

med speciale som

fødevareteknolog eller

fiskeriteknolog

Varighed: 2 år Erhvervsakademiuddannelse
Adgangskrav: Gymnasial eksamen, visse erhvervs-uddannelser + specifikke adgangskrav (se dem her)
Økonomi: SU
 
Uddannelsessted:

Holstebro

 

På fiskeriteknologspecialet foregår 2. semester på Fiskeriskolen i Thyborøn

Mulige job:


 

 

 


Videreuddannelse:

 

Du kan få ansættelse i private fiskeri- og fødevarevirksomheder fx som: produktudvikler, kvalitetsmedarbejder, teknisk sælger, indkøber eller konsulent.

Du kan få ansættelse hos det offentlige fx som underviser, eller i forskellig kontrol funktioner. Som fiskeriteknolog er du desuden i stand til at varetage opgaver indenfor akvakultur og i fiskeriet med at kvalitetssikre fangsten samt være med til at udvikle et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt fiskerierhverv.


Fødevarekandidat, kemiingeniør, produktionsingeniør, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.


 

 

 

 

  • Find os også på:
  • facebook
  • Twitter
  • Youtube
Erhvervsakademi Midtvest
Vestjysk Marketing logo